top of page

DISCLAIMER

Copyright

Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Addicted 2 Beauty informatie of beeldmateriaal van de website openbaar te maken, te kopiëren, te downloaden of te verspreiden. De informatie mag wel worden afgedrukt en/of gedownload voor eigen gebruik. Voor meer informatie kun je via e-mail contact opnemen met de beheerder van deze website via info@addicted2beauty.be


Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat de klant het schoonheidssalon onjuist danwel onvolledig heeft ingelicht over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.


Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke bezittingen die door de klant zijn meegenomen naar het schoonheidssalon.


Wij besteden de uiterste zorg aan de informatie die op de website beschikbaar wordt gesteld, maar kunnen op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door gebruik van de website of vanwege de onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op de website. Kom je onvolledigheden of onjuistheden tegen op de website dan stellen we het op prijs dat je de beheerder van de website via de e-mail hierover contacteert: info@addicted2beauty.be


Wij zijn niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website plaatsen, bijvoorbeeld als reactie op een bericht op social media, en kunnen dan ook niet voor eventuele schade als gevolg hiervan aansprakelijk gesteld worden.


Wij streven ernaar dat de website voortdurend toegankelijk is, maar zijn niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen wanneer om welke reden dan ook de website niet beschikbaar is of niet correct functioneert. Wij kunnen niet garanderen dat de website vrij is van virussen of andere verstorende elementen.


De website van het instituut kan hyperlinks naar websites van derden bevatten of hier onrechtstreeks naar verwijzen. Dit impliceert geen goedkeuring van de inhoud hiervan. Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en kenmerken van deze websites en eventuele schade die hierdoor wordt veroorzaakt.


Wijzigingen

Ons instituut behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging de website naar eigen inzicht en op welk moment dan ook te veranderen en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van de verandering of de beëindiging van de website.

bottom of page